Kever 1/2004, ISSN 1796-8283Uutta
Nyt artikkeleita ja julkaisuja kirjoittamaan!    Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja KeVer toteuttavat keväällä 2004 Projektista julkaisuksi -koulutusohjelman (3 ov), joka tukee ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön tutkimus- ja kehittämistyötä edistämällä siihen liittyvää julkaisutoimintaa. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää ammattikorkeakoulukirjoittamisen genreä kohteellisena toimintana.

    Koulutusohjelma toteutetaan lukuvuoden kestävänä, kuukausittain pidettävinä kirjoitusseminaareina, joissa kehitellään osanottajien artikkeliluonnoksia niiden julkaisuprosessin eri vaiheissa.

    Kirjoitusseminaareissa mm. pohditaan keille ammattikorkeakouluissa kirjoitetaan, miten kirjoittamista yhteisössä säädellään, keiden kanssa opettajat kirjoittavat, miten kirjoittaminen nähdään ammattikorkeakouluyhteisön tehtävänä ja miten yhteisössä keskustellaan kirjoittamisesta. Erityisesti koulutuksessa analysoidaan millaisin teoreettisin välinein yhteisössä kirjoitetaan. Pohdinnan ja kehittelyn kohteena tekstin merkitysten rakentaminen, käsitteellistäminen ja tekstin rakenne rekonstruktion ja argumentaation välisenä suhteena.

    Koulutusohjelman toteutuksesta vastaavat Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettajat dosentti Pirjo Lambert ja TtT Liisa Vanhanen-Nuutinen. Ohjelman hinta on 300 euroa/osallistuja. Ilmoittautumiset oheisella ilmoittautumislomakkeella (rtf-versio / pdf-versio) 27.2. mennessä assistentti Hannele Kasarille puh. (09) 1489 0618, faksi (09) 145 114 tai etunimi.sukunimi@helia.fi

    Lisätietoja Helian www-sivuilta: Helia-Projektista julkaisuksi 2004-2005