Kever 1/2004, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
Organisaatiot ja johtaminen ja Koulutusjärjestelmät -ryhmien yhteistapaaminen Tampereella


Hannele Salminen


KeVerin Organisaatiot ja johtaminen -ryhmä (pj. Tapio Varmola: etunimi.sukunimi@seamk.fi) ja Koulutusjärjestelmäryhmä (pj. Hannele Salminen: etunimi.sukunimi@minedu.fi) pitivät yhteisen kokoontumisen tiistaina 10.2.2004 tutustuen Tampereen yliopiston työelämän tutkimuslaitoksen ja erityisesti FINHERTIN toimintaan. Ryhmien yhteistapaamisia voi saatujen kokemusten perusteella mielihyvin suositella voimavarojen käytön ja synergiaetujen kannalta.


FINHERT, Finnish Network for Higher Education Research and Training, Korkeakoulututkimuksen ja -opetuksen kehittämishanke, on opetusministeriön rahoittama Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen yhteinen projekti, jonka tavoitteena on tukea soveltavalla tutkimuksella, tieteellisellä jatkokoulutuksella, perus- ja täydennyskoulutuksella sekä tutkimustiedon jalostuksella suomalaista korkeakoulupoliittista suunnittelua ja päätöksentekoa sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johtamista ja hallintoa. Hanke muodostaa verkoston, joka pyrkii toimimaan kiinteässä yhteistyössä eurooppalaisten alan verkostojen kanssa. Kansallista verkostoa koordinoivat Tampereen yliopiston hallintotieteen laitos, Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus ja Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos.

Tilaisuuteen osallistuivat KeVeristä Mervi Friman (Hamk/Jyväskylän yliopisto), Marjo-Riitta Järvinen (Lamk), Kirsti Koskensilta (Hamk), Minna Söderqvist (Helia), Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala (Lamk) sekä em. ryhmien puheenjohtajat. Professori Seppo Hölttä tutustutti osanottajat Finhertin toimintaan.

Finhertissä meneillään olevia tutkimushankkeitaan esittelivät Jussi Kivistö, Vuokko Kohtamäki, Anu Lyytinen ja Yuzhuo Cai.

Tutkijat toivovat, että lukijat kommentoivat heidän tutkimushankkeitaan. Niistä voi käydä keskustelua joko KeVerin verkkosivuilla tai suoraan sähköpostitse asianomaiset tutkijan kanssa.


Hannele Salminen, suunnittelija, KT, dos. Korkeakoulujen arviointineuvosto, sähköposti: etunumi.sukunimi@minedu.fi