Kever 1/2004, ISSN 1796-8283Artikkelit
Ammattikorkeakoulutus ja aikuiset - Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa Jyväskylässä 13.2.2004


Mervi Friman


  Valtakunnallinen Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen oli Jyväskylässä 12.-13. helmikuuta. Tapaamisen teema oli ”Mitä on aikuiskasvatus tänään?” Aikuiskasvatuksen vanhimman alueen, vapaan sivistystyön, rinnalle ovat yhä tärkeämmiksi nousseet henkilöstön kehittäminen työelämässä ja korkeakoulutuksen eri muodot. Tilanne heijastuu myös alan tutkimukseen, jonka katselmus kokosi paikalle 270 tutkijaa. Osallistujien joukossa oli paljon ammattikorkeakoulutuksen parissa työskenteleviä.

  Jyväskylän yliopiston aikuiskasvatuksen professori Anja Heikkinen arvioi aikuiskasvatuksen nykytilaa näin:
  - Aikuiskoulutuksella on vahvin perinne kansojen sulatusuunina toimineissa Yhdysvalloissa, mutta Suomi tulee sitten maailmassa hyvänä kakkosena. Tulos näkyy vaikkapa lukemisharrastuksen yleisyytenä, mikä taas on taustalla esimerkiksi Suomen erinomaisessa menestyksessä kansainvälisessä lukemistutkimuksessa (PISA). Kansalaiskasvatukselle jossakin muodossa on nyt uusi tilaus, kun päätöksenteko esimerkiksi EU:n myötä on siirtynyt yhä kauemmaksi, ja siihen tuntuu olevan entistä vaikeampi vaikuttaa.
  - Maailman muuttuessa aikuiskasvatuksen opetuksen ja tutkimuksen on siis mietittävä omaa tehtäväänsä uudelleen, hän jatkaa. Aikaisemmin valmistuneet sijoittuivat lähinnä opettajiksi, mutta nyt heitä kysytään esimerkiksi henkilöstön kehittämistehtäviin työelämässä. Aikuiskasvattajille voisi olla tarvetta myös järjestöissä, hallinnossa ja vaikkapa mediassa.

  Dosentti Hannele Salmisen johdolla kokoontui Aikuiskoulutus ammattikorkeakouluissa – mitä tutkimus voi tarjota? -sessio, jossa oli esillä viisi ammattikorkeakoulutusta koskevaa tutkimushanketta. Näistä neljä, Huuskon, Neuvonen-Rauhalan, Suontaustan ja Heikkilän alustukset ovat luettavissa KeVerissä.

  Sessiossa tuli esiin aikuiskoulutuksen suunnittelijoiden ja toteuttajien, jotka usein ovat substanssialan asiantuntijoita, ja aikuisten oppimisen ja opettamisen eksperttien yhteistyön merkitys. Yhtenä keskeisenä KeVer-toiminnan haasteena onkin tällaisten linkkien luominen eri toimijaryhmien välille.

  Lopuksi pohdittiin, mitä tutkimusta ammattikorkeakoulutuksen sektorilla tänä päivänä tarvittaisiin. Tällöin nousi ylitse muiden kaksi metatutkimuksellista teemaa: ammattikorkeakoulutuksesta tehdyn tutkimuksen kokoava ja jäsentävä tutkimus samoin kuin ammattikorkeakoulutukseen kohdentuneiden arviointien tutkimus.


  Mervi Friman, tutkija, Hämeen ammattikorkeakoulu, sähköposti: etunimi.sukunimi@hamk.fi