Kever 1/2004, ISSN 1796-8283Uutta
Korkeakouluhallinto ja johtaminen –opintokokonaisuus (20 ov)


Ulla Mäkeläinen
  Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa jatkuu lukuvuonna 2004-2005 korkeakouluhallinnon ja johtamisen (KOHA) opintokokonaisuuden (20 ov) opetus. KOHA- opintokokonaisuus kuuluu hallintotieteen laitoksen (1.8.2004 alkaen johtamistieteiden laitoksen) opetusohjelmaan. Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuuden tavoitteena on auttaa ymmärtämään korkeakouluhallinnon ja korkeakoulujen johtamisen teoriaperustaa, teorioiden ja käytännön hallintotyön yhteyksiä sekä suomalaisen korkeakoulupolitiikan ja -hallinnon asemaa ja ominaisluonnetta kansainvälisessä ja erityisesti eurooppalaisessa viitekehyksessä.

  Opintokokonaisuuteen tai sen yksittäisille opintojaksoille voidaan ottaa erilaisen opinnollisen taustan omaavia opiskelijoita. Hakumenettely kaikille opiskelijaryhmille tapahtuu samalla hakulomakkeella 2.3.2004 mennessä. JOO-opiskelijoiden hakuaika päättyy kuitenkin 30.4.2004. Opintokokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille (KOHA1-KOHA7) voidaan ottaa noin 35 opiskelijaa.

  1. Tampereen yliopiston perus- ja jatko-opiskelijat

  Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat opiskella korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuutta ja siihen kuuluvia opintojaksoja ns. vapaan sivuaineoikeuden rajoissa. Opintokokonaisuus soveltuu sivuainekokonaisuudeksi sellaiseen tutkintorakenteeseen, johon kuuluvalla aineyhdistelmällä tavoitellaan kelpoisuuden hankkimista erilaisiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hallinnollisiin, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Esimerkiksi taloudellisiin, hallinnollisiin tai viestintä- tai kulttuuriopintoihin painottuvien tutkintojen aineyhdistelmässä tällä opintokokonaisuudella voi olla uranvalinnan kannalta merkitystä antamalla erityistietoa korkeakoulujen hallintotyöhön suuntautumiselle. Koska opintokokonaisuuden opiskelijamäärä on rajattu, vaaditaan opintojaksoille ennakkoilmoittautuminen, joka on tehtävä 2.3.2004 mennessä. Ilmoittautumisessa käytetään hakulomaketta. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kursseille voidaan ottaa, määräytyy järjestys tiedekunnan ns. jonolain mukaan.

  2. Vierailevat opiskelijat (JOO-sopimus)

  Helsingin, Jyväskylän, Turun ja Vaasan yliopistojen sekä Åbo Akademin, Turun kauppakorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijat voivat hakea Tampereen yliopistoon ns. vierailevan opiskelijan opinto-oikeutta suorittaakseen KOHA -opintokokonaisuuden tai yhden tai useamman yksittäisen opintojakson. Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia, mutta JOO-sopimuksen solmineet yliopistot maksavat opinnoista suoritettujen opintoviikkojen mukaan. Hakijan onkin syytä muistaa ajoissa hankkia hakemukseensa oman kotiyliopistonsa puolto. Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusote. Lomakkeita voi tilata sähköpostitse ulla.makelainen@uta.fi tai puhelimitse virka-aikana numerosta (03) 215 6362. Voit myös tulostaa lomakkeen: rtf-versio / pdf-versio.

  Hakulomake toimitetaan Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnalle 30.4.2004 mennessä. Syksyllä 2004 järjestettävästä täydennyshausta alkaen kaikkien yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea Tampereen yliopistoon ns. vierailevan JOO-opiskelijan opinto-oikeutta suorittaakseen KOHA–opintoja.

  3. Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa maisterin tutkinnon suorittaneet

  Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa maisterin tutkinnon suorittanut voi hakea täydennysopintoihin tiedekunnan oppiaineisiin. Opinto-oikeutta voidaan hakea myös korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuuteen. Hakemus on jätettävä 2.3.2004 mennessä kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnalle.

  4. Ammatillista täydennyskoulutusta hakevat (ja ylimääräiset opiskelijat)

  Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus voi toimia ammatillisen täydennyskoulutusohjelman tyyppisenä etenkin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen henkilöstölle. Täydennyskoulutustavoitteisesti opiskeleville pyritään antamaan välineitä oman työn ja oman työyhteisön kehittämiseen, henkilökohtaisen näkökulman laajentamiseen ja urakehityksen tukemiseen.

  Opinnot ovat maksullisia ja maksujen suuruuden osalta noudatetaan henkilön itse maksaessa opintomaksunsa ylimääräisten opiskelijoiden maksuja (70 euroa/opintojakso lukuvuonna 2004-2005). Mikäli työnantaja tai vastaava maksaa opintomaksut, noudatetaan JOO-sopimuksen mukaista hinnoittelua (80 euroa/opintoviikko). Täydennyskoulutustavoitteisesti opiskelemaan pyrkivien on myös jätettävä hakemuksensa 2.3.2004 mennessä.

  Hyväksymisestä ilmoittaminen

  Hakeneille ilmoitetaan valinnan tuloksesta toukokuun 2004 alkuun mennessä.

  Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot (20 ov)

  Opintokokonaisuus koostuu seitsemästä jaksosta, joista kuusi suoritettuaan opiskelija saa kokonaismerkinnän. Opintokokonaisuuden opintojaksoja voi suorittaa myös erillisinä tähtäämättä koko opintokokonaisuuden suorittamiseen. Opintojaksot ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, ja opetus järjestetään periodiopetuksena.

  KOHA1 Korkeakoulut ja korkeakoulutus tutkimuksen kohteena (3 ov). Opetuksen ajoitus: luennot (15 h) 16.-17.9.2004
  KOHA2 Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus (4 ov). Opetuksen ajoitus: luennot (15 h) 7.-8.10.2004 ja seminaari (6 h) 12.11.2004
  KOHA3 Organisaatio, päätöksenteko ja johtaminen (4 ov). Opetuksen ajoitus: luennot (12 h) 18.-19.11.2004 ja seminaari (6 h) 21.1.2005
  KOHA4 Suunnittelu, budjetointi ja talous (3 ov). Opetuksen ajoitus: luennot (12 h) 17.-18.2.2005 ja seminaari (6 h) 18.3.2005
  KOHA5 Arviointi ja laatu (3 ov). Opetuksen ajoitus: luennot (12 h) 7.-8.4.2005 ja seminaari (6 h) 13.5.2005
  KOHA6 Korkeakouluhallinnon prosessit (3 ov). Opetuksen ajoitus: luennot (20 h) 13.-14.1. ja 20.1.2005
  TAI VAIHTOEHTOISESTI
  KOHA7 Comparative Higher Education (3 ov) Opetuksen ajoitus: klk 2005

  Lisätietoja KOHA-opinnoista on saatavissa tutkimusjohtaja Timo Aarrevaaralta (puh. 03-215 7559, etunimi.sukunimi@uta.fi) tai suunnittelija Ulla Mäkeläiseltä (puh. 03-215 6362, etunimi.sukunimi@uta.fi). Tietoa KOHA-opinnoista löydät myös sivuiltamme http://www.uta.fi/finhert.

  Tampereen yliopisto, Hallintotieteiden laitos


  Ulla Mäkeläinen, suunnittelija, Tampereen yliopisto, hallintotieteiden laitos, sähköposti: etunimi.sukunimi@uta.fi