Kever 1/2004, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
Toiminnanteoreettisen tutkimuksen teemaryhmä aloittanut toimintansa KeVerissä


Pirjo Lambert
Merja Helle  Ammattikorkeakouluissa käynnissä oleva tutkimus- ja kehitystyö ammentaa lähtökohtansa hyvinkin erilaisista teoreettisista viitekehyksistä käsin. Näemme tarpeellisena, että myös näitä lähtökohtia selkeytetään ja kehitetään KeVerissä tehtävässä tutkimus- ja kehittämistyössä. KeVerin sisällöllisissä teemaryhmissä tapahtuvan pohdinnan lisäksi tarvitaan myös kehittämistyön perustana oleviin teorioihin kohdistuvaa syvällistä pohdintaa. Tämä mahdollistuu mielestämme parhaiten teemaryhmässä, joka profiloituu juuri teoreettisista lähtökohdistaan käsin. Toiminnan teoreettinen tutkimusryhmä on avaus tähän suuntaan.

  Ammatillista koulutusta ja opetusta on tutkittu 1990-luvulta alkaen merkittävässä määrin myös toiminnan teoreettisesta viitekehyksestä käsin. Monilta opettajilta puuttuvat kuitenkin reflektointikumppanit omasta ammattikorkeakoulusta tai ammattikorkeakoulusektorilta. Opettajat hakeutuvat usein erilaisiin toiminnan teoriaa käsitteleviin seminaareihin tai kongresseihin, joita yliopistot vuosittain järjestävät sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

  Uuden teemaryhmämme tarkoituksena on koota yhteen ammattikorkeakouluissa toimivia opettajia ja tutkijoita, jotka tekevät tai ovat kiinnostuneita tekemään kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan perustuvaa tutkimus- tai kehittämistyötä. Teemaryhmä ei kuitenkaan rajaa osallistujiaan vain ammatillisessa koulutuksessa toimiviin, vaan tärkeinä yhteistyökumppaneina nähdään myös toiminnanteoreettista tutkimusta yliopistoissa tekevät henkilöt. Myös me teemaryhmän vetäjät toimimme sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistosektorilla.

  Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria tarkastelee inhimillistä toimintaa tavoitteellisena, paikallisena, historiallisesti muuttuneena ja moniäänisenä. Sekä kieli, työvälineet ja sosiaaliset suhteet muokkaavat toimintaa. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden tarkoitus on oppia ymmärtämään työelämän muutoksia ja auttaa toimijoita kehittämään omaa työtään. Helsingin yliopiston Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikössä toimii viisi tutkimusryhmää, joista yksi on erikoistunut ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyön tutkimukseen ja kehittämiseen.

  Yksikkö toimii Helsingin yliopistossa ja se on valittu huippututkimusyksiköksi vuonna 2000. Yksikössä aloitti ensimmäinen tohtorikoulun kurssi vuonna 1995 ja sen jälkeen on kymmenkunta opiskelijaa aloittanut tohtorikoulun joka toinen vuosi. Tällä hetkellä Hämeentiellä työskentelee toistakymmentä senioritutkijaa ja kolmisen kymmentä tohtorikoululaista. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden kirjo ulottuu sairaaloista, kouluihin, tehtaisiin ja teknologia-innovaatioihin. Tarkempia tietoja osoitteesta: http://www.edu.helsinki.fi/activity/

  Toiminnanteoreettisen tutkimuksen teemaryhmän ensimmäinen järjestäytymiskokous on 23. 2. 2004 Helia ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, Rautatieläisenkatu 5. Seuraava kokoontuminen on yhdessä KeVerin metodologiaryhmän kanssa toukokuussa 2004. Kolmas tapaaminen organisoidaan KeVer-seminaarin yhteydessä, 1.-2. joulukuuta Jyväskylässä, jossa teemaryhmämme järjestää oman session.

  Teemaryhmän jäseneksi voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia kirjoittajille.


  Tervetuloa mukaan!


  Pirjo Lambert, Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, sähköposti: etunimi.sukunimi@helia.fi
  Merja Helle, Helsingin yliopisto, sähköposti: merja.helle@helsinki.fi