Kever 1/2004, ISSN 1796-8283Kirja-arviot
Metodologiaryhmän kirjahanke - Lapsi on syntymässä, nimeä vielä mietitään


Hannu Kotila


  Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkoston (KeVer) metodologiaryhmän piiristä on syntynyt jo toinen kirjahanke. Se on luonnollinen jatko vuonna 2003 valmistuneelle Ammattikorkeakoulupedagogiikka–kirjalle. Kirjan teemoja on KeVerin metodologian ryhmän esille nostamat kysymykset ja aiemmin pohtimat teemat. Hankkeen kummina on toiminut metodologia-ryhmän vetäjä Arto Mutanen.

  Alustavasti nimeksi kaavailtiin: Ammatillinen asiantuntijuus ja tutkimus, t&k-toiminnan metodologisia pohdintoja ammattikorkeakouluissa. Kustantajan kanssa käydyissä neuvotteluissa kävi ilmi, että kirjan nimestä tulisi käydä selkeämmin sen konteksti, ammattikorkeakoulut. Toimituskunta on ideoinut muitakin nimiä: Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu, Kehittävä tutkimus ammattikorkeakouluissa tai Ammattikorkeakoulututkimus.

  Kirjan nimi on vielä vahvistamatta, mutta sisällöstä ei ole epäselvyyttä. Kirjassa kuvataan ammattikorkeakoulujen kehittämis- ja tutkimushankkeiden perustavia kysymyksiä. Kirjoittajia on useilta koulutusaloilta ammattikorkeakouluista sekä yliopistoista. Artikkelit valottavat tutkimus- ja kehittämishankkeiden kysymyksiä eri näkökulmista.

  Kirjan artikkelit valmistuvat alkuvuodesta 2004 ja julkaisutilaisuus on 1.12.2004 KeVerin seminaarissa Jyväskylässä.

  Kirjan alustavia teemoja ovat muun muassa:
  1. Metodologiset haasteet ammattikorkeakoulun t&k-toiminnassa
  2. Taito-oppi ja ammatillinen asiantuntijuus
  3. Työelämän innovaatiot ja niiden tuottaminen
  4. Työelämärajapinnat ja oppimisen siirtovaikutus
  5. Aluevaikutus.

  Kirjassa paneudutaan työelämärajapintojen kysymyksiin, opinnäytetöiden kehittämiseen ja ammatillisen asiantuntijuuden peruskysymyksiin. Artikkeleissa tulee huomioida ammattikorkeakoulujen koulutusalat ylittävä näkökulma sekä näkemys ammattikorkeakoulujen roolista yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä.

  Kirjan toimituskunnan muodostavat puheenjohtaja Pentti Rauhala, Mika Määttä ja Minna Söderqvist. Kirjan toimittajat ovat Hannu Kotila ja Arto Mutanen.

  Kirjan toimituskunta haluaa korostaa, että tämän tyyppiselle kirjahankkeelle ei ollut olemassa aiempaa esimerkkiä ja tämän kirjahankkeen kautta avautuu uusia näkökulmia ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseen.


  Hannu Kotila, yliopettaja KT, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, sähköposti: etunimi.sukunimi@diak.fi