Kever 1/2004, ISSN 1796-8283Pääkirjoitus
Synergiaa etsimässä


Mervi Friman
Marja Widenius  Amk-kehittäjäverkostolla ja keVeriläisillä on syytä iloita, sillä opetusministeriö myönsi KeVerin vuoden 2004 toimintaan 75 000 euroa. Määrärahan korotus on merkittävä aikaisempaan verrattuna (50 000 €) ja ilmeinen viesti KeVerin toiminnan tuloksekkuudesta. Tämä vahvistanee KeVerin asemaa tutkimuksen ja käytännön toiminnan risteyskohtana.

  Opetusministeriön aikuiskoulutusosaston myöntämällä erillisellä määrärahalla (20 000 €) kustannetaan julkaisu ammattikorkeakoulutuksen metodologisista haasteista. Tämän kirjan teemoja ovat KeVerin metodologian ryhmän esille nostamat kysymykset. Hankkeen primus motorina on ollut metodologia-ryhmän vetäjä Arto Mutanen.

  KeVerin alkanut vuosi on käynnistymässä työntäyteisesti synergiaa etsien. Helmikuun alussa Organisaatiot ja johtaminen ja Koulutusjärjestelmäryhmien yhteistapaamisessa tutustuttiin Tampereen yliopiston työelämän tutkimuslaitoksen ja Finhertin toimintaan. Jyväskylän yliopistossa helmikuussa järjestettyyn aikuiskasvatuksen tutkijoiden tapaamiseen oli nivoutettu myös ammattikorkeakouluteema. Tässä ammattikorkeakoulusessiossa nousi esiin aikuiskasvatuksen tutkijoiden ja aikuiskoulutusta järjestävien substanssiasiantuntijoiden välinen yhteistyö. Vuoden ensimmäisessä numerossa on ammattikorkeakoulusession alustuksista luettavissa Arja Huuskon, Marja-Liisa Neuvonen-Rauhalan ja Hannu Suontaustan esitykset.

  Ammattikorkeakoulussa työskenteleviä kiinnostanee Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksessa maaliskuussa järjestettävä tutustumistilaisuus, jossa esitellään muun muassa ammattikorkeakoulujen ja t&k-yritysten yhteistyöprojektin tuloksia.

  Kolmas keVeriläisten metodologiaseminaari pidetään Lahdessa huhtikuussa. Tämä kaksipäiväinen tilaisuus liittyy metodologiaryhmän ideoimaan kirjahankkeeseen: alustajat ovat pitkälti samoja kuin tulevan julkaisun kirjoittajat. KeVer on kutsuttu mukaan myös Espoossa järjestettäville vuoden 2004 ammattikorkeakoulupäiville, joiden teemana on ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminta. KeVer-session vetää puheenjohtaja Tapio Varmola.

  Ammattikorkeakoulujen toimintaan liittyy useita eri hankkeita: opetusministeriö on myöntänyt rahoitusta kuudelle valtakunnalliselle verkostohankkeelle. Nyt näiden opetusministeriön rahoittamien, koko ammattikorkeakoulukenttää koskevien verkostohankkeiden toimijat ovat verkottuneet ns. VeHa-ryhmäksi, sillä hankkeiden välinen yhteistyö on tärkeää. VeHa-ryhmän kautta tullaan organisoimaan myös yhteisiä, useamman hankkeen ja verkoston aihepiiriä kattavia tapahtumia ja seminaareja. Tietoa VeHasta löytyy muun muassa KeVerin ilmoitustaululta.


  PS. Kirjoittajien sähköpostitiedoissa käytetään kirjoittajien nimien paikalla etunimi.sukunimi@ -alkuisia sähköpostiosoitteita, jotta sähköpostiosoitteita ei käytettäisi vääriin tarkoituksiin.

  Synergistä kevättä toivottaen


  Mervi Friman, päätoimittaja, sähköposti: etunimi.sukunimi@hamk.fi
  Marja Widenius, toimitussihteeri, sähköposti: etunimi.sukunimi@tokem.fi