Kever 1/2004, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
Kolmas metodologiaseminaari Lahdessa 15.-16.4.2004


Arto Mutanen


  Amk-tutkimuksen perustavat kysymykset ovat saaneet osakseen ansaitsemaansa kiinnostusta. Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkoston (KeVer) piirissä toimii metodologian tutkimusryhmä. Ryhmän piiristä on syntynyt ajatus ammattikorkeakoulujen kehittämis- ja tutkimushankkeiden perustavia kysymyksiä käsittelevän kirjan kirjoittamisesta. Ryhmä on ollut mukana järjestämässä amk-tutkimuksen perustaviin kysymyksiin keskittyvää metodologian seminaaria.

  Kirjahanke on esillä seminaarin ohjelmassa. Ensimmäisen päivän esitykset pidetään englanniksi. Osa ensimmäisen päivän esityksistä liittyy suoraan kirjahankkeeseen. Kaikki toisen päivän puhujat ovat kirjoittajina kirjassa: heidän seminaariesityksensä ja kirja-artikkelinsa teemat ovat samat.

  Seminaarin ensimmäisen päivän puhujina ovat:

  Steen Hyldgaard, HIBAT, Denmark
  Arto Siitonen, Helsingin yliopisto
  Charles Roberts, Kajaanin ammattikorkeakoulu
  Matti Vesa Volanen, Jyväskylän yliopisto
  Arto Mutanen, Lahden ammattikorkeakoulu
  Alejandro Rodriguez Caro, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain

  Ensimmäisen päivän keskustelukieli on englanti.

  Seminaarin toisen päivän puhujina ovat:

  Arto Tiihonen, Lahden ammattikorkeakoulu
  Riitta Rissanen, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu
  Vuokko Lohiniva, Rovaniemen ammattikorkeakoulu
  Hannu Valkama, Helia
  Minna Söderqvist, Helia
  Jukka Sirviö, Kajaanin ammattikorkeakoulu

  Toisen päivän keskustelukieli on suomi.

  Seminaariin tulee pieni osallistumismaksu, seuraa kotisivuja. Tervetuloa Lahteen keskustelemaan amk-tutkimuksen perustavista kysymyksistä. Seminaarin järjestävät yhdessä KeVer-verkosto ja Lahden ammattikorkeakoulun Liiketalouden laitos.

  Seminaarin yksityiskohtaiset tiedot sekä tarkempi ohjelma tulevat näkyviin sekä KeVerin ilmoitustaululle, Metodologiaryhmän kotisivuille että Lamkin kotisivuille.


  Arto Mutanen, Lahden ammattikorkeakoulu, liiketalouden laitos, sähköposti: etunimi.sukunimi@lamk.fi