Kever 1/2004, ISSN 1796-8283Uutta
KeVer esiintyy ja esittäytyy ammattikorkeakoulupäivillä


Hannu Kotila


  Ammattikorkeakoulupäivät 2004 järjestetään Espoossa 11–12.5. Isäntänä toimii Laurea-ammattikorkeakoulu rehtori Pentti Rauhalan johdolla. Päivien teemana on ”Tavoitteena innovaatiotoiminnan ammattikorkeakoulu”. Aiheesta seuraa luontevasti se, että KeVer on kutsuttu mukaan.

  Päävieraina ovat alustavan ohjelman mukaisesti professorit P. Scott, A. Leijuse ja I. Niiniluoto. Peter Scott tunnetaan laajan kirjoittajajoukon tuottamasta teoksesta The New production of knowledge, The Dynamics of science and research in contemporary societies. Kirjoittajaryhmä lanseeraa Mode 2 nimellä tunnetun uuden tiedon tuottamisen muodon, jossa soveltavaa ja kehittävää tutkimus- ja kehitystyötä tuotetaan uusissa ympäristöissä perinteisen yliopistotutkimuksen ulkopuolella. Suomessa tämän tyyppisen toiminnan esikuvana pidetään Suomessa Nokian tutkimus- ja kehitystoimintaa ja sen tuottamia uusia innovaatioita.

  Tässä haastavassa seurassa toteutetaan useita rinnakkaisseminaareja. Ensimmäisen päivän seminaariteemoja ovat ammattikorkeakoulut ja yrittäjäpolvenvaihdos, opiskelijavalintojen kehittäminen, eurooppalaista laatua kansallisin menetelmin sekä verkostotoiminta ammattikorkeakoulutuksen edistäjänä, case KeVer.

  KeVerin session puheenjohtajana toimii rehtori Tapio Varmola Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja alustajina toimivat Keverin toiminnassa mukana olleet henkilöt, muun muassa tämän verkkolehden toimintaa esittelee Marja Widenius.

  Toisen seminaaripäivän rinnakkaisteemojen aiheet ovat ammattikorkeakoulut ja t&k-rahoitus, mitä kulttuurialan koulutus antaa ammattikorkeakoululle, hyvinvointi ja terveydenhuolto sekä virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämistavoitteet.

  Ammattikorkeakoulupäiville voi valmistautua kahdella tavalla. Ensiksi suosittelen tutustumista Peter Scottin ajatuksiin lukemalla hänen kirjansa sekä toiseksi lähettämällä ideoita ja toiveita KeVerin session aikana esille nostettaviin teemoihin. Ideoita ja toiveita voi lähettää vaikka Hannu Kotilalle.

  Kaikkien ammattikorkeakoulujen kehittäjät liittykää yhteen ja matkatkaa Espooseen ammattikorkeakoulupäiville.


  Hannu Kotila, yliopettaja KT, Diakonia-ammattikorkeakoulu; Helsingin yksikkö, sähköposti: etunimi.sukunimi@diak.fi  Lähteet:
  Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P. & Trow, M. 1994. The New production of knowledge. The Dynamics of science and research in contemporary societies. London: SAGE.