Kever 1/2004, ISSN 1796-8283Artikkelit
VeHa-ryhmä yhdistää valtakunnallisia kehittämishankkeita


Reima Kallinen


  Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen välisissä tavoitesopimuksissa vuosille 2004 – 2006 painopisteeksi on asetettu opetuksen kehittämiseen liittyvät asiat. Tämän myötä opetusministeriö päätti myöntää rahoitusta kuudelle valtakunnalliselle verkostohankkeelle. Nämä hankkeet ovat:


  • Opintojen ohjauksen kehittäminen (Oped-Exo), hallinnoijana Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Harjoittelun kehittäminen, hallinnoijana Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
  • Opinnäytetöiden kehittäminen ja valtakunnallinen opinnäytetyökilpailu, hallinnoijina Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Ura ja –rekrytointipalveluiden kehittäminen, hallinnoijana Lahden ammattikorkeakoulu
  • Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittäminen, hallinnoijana Tampereen ammattikorkeakoulu.

  Näistä kuudesta ns. pääkonttorihankkeesta opintojen ohjauksen, ura- ja rekrytointipalvelujen sekä virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämishanke pohjautuvat aikaisempiin projekteihin, kolmen muun aloittaessa toimintansa ”puhtaalta pöydältä”.

  Lähellä näitä kuutta pääkonttorihankkeita on samaten käynnistymässä oleva ammattikorkeakoulujen opettajuuden kehittämishanke, jota hallinnoi Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helia. Jo toimivilla Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoimalla tuotantopainotteista insinöörikoulutusta kehittävällä Tupa-hankkeella ja amk-kehittäjäverkostolla KeVerillä on myös lukuisia kosketuspintoja edellä mainittuihin projekteihin.

  Projektien päällekkäisyyksien välttämiseksi ja hankkeiden ja verkostojen keskinäisen yhteistyön tehostamiseksi neljän pääkonttorihankkeen vetäjät sekä KeVerin ja opettajuushankkeen edustajat kokoontuivat Lahdessa 8.1.2004 VeHa-ryhmän ensimmäiseen kokoukseen. Ryhmän tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä ja tiedonvälittäjänä verkostojen ja projektien välillä.

  Tärkeä osa VeHan toimintaa on yhteydenpito opetusministeriön edustajien kanssa, ja paikalla ensimmäisessä kokouksessa olivat opetusneuvos Osmo Lampinen ja ylitarkastaja Maija Innola sekä suunnittelija Anne-Mari Pyökäri, jonka tehtävänä on seurata pääkonttorihankkeiden käynnistymistä.

  VeHa-ryhmä totesi, että kaikilla hankkeilla näyttää olevan selkeästi omat tavoitteensa, vaikka aihealueet risteävät useassa kohdassa. Silti hankkeiden välinen yhteistyö nähtiin arvokkaana. VeHa-ryhmän muodostaminen sai kiitosta myös opetusministeriön taholta, sillä aloite ryhmän muodostamiselle tuli hankkeiden vetäjiltä itseltään.

  Myös Lahden kokouksesta puuttuneet hankkeet ovat ilmaisseet kiinnostuksensa yhteistyöhön ja yhteydenpitoon muiden hankkeiden kanssa. Tulevaisuudessa VeHa-ryhmän kautta tullaan organisoimaan myös yhteisiä, useamman hankkeen ja verkoston aihepiiriä kattavia tapahtumia, kuten seminaareja.

  VeHa-ryhmä aikoo kokoontua muutaman kerran vuodessa, ja seuraava kokous pidetään huhtikuussa 2004.


  Reima Kallinen, projektiassistentti, Oped-Exo, ammattikorkeakoulujen opintojen ohjauksen kehittämishanke, sähköposti: etunimi.sukunimi@hamk.fi