Kever 2/2006, ISSN 1796-8283Artikkelit
Verkosta tietoa tutkimukseen


Paula Jäppinen


  Tilastokeskuksen Internet-sivujen kautta löytyy tilastojen lisäksi opetukseen ja opiskeluun suunnattu Opiksi-sivusto. Tilastokeskuksen verkko-oppimateriaaleja voi hyödyntää tutkimusmenetelmien opiskelussa tai opinnäytetyön tekemisessä. Opiksi-sivuston kohderyhmänä ovat kaikki tilastoista ja tutkimuksesta kiinnostuneet. Tilastokeskuksen Verkkokoulun, Löydä tilastot ja Talouden tiedot -oppimateriaalien tekijöinä ovat toimineet tilastoalan asiantuntijat. Löydä tilastot -oppimateriaali on käännetty ruotsiksi ja Verkkokoulua voi opiskella myös englanniksi.


  Opiksi ja hyödyksi

  Opiksi-sivustolle on koottu Tilastokeskuksen tuottamia veloituksettomia oppimateriaaleja. Opinnäytetyössä voi hyödyntää oppiaineittain luokiteltuja tilastoja tai tilastopalveluita kuten Väestötietokantaa. Opiskelija saa opinnäytetyöhönsä tiedonlähteitä graduntekijän oppaan kautta. Sivustolla kerrotaan Tilastokeskuksen julkaisuista, joita voi lainata Tilastokirjastosta. Opiksi-sivusto on avattu vuoden 2006 tammikuussa ja sitä kehitetään käyttäjien antaman palautteen perusteella. Löydät Opiksi-sivuston osoitteesta www.tilastokeskus.fi/opiksi.


  Tilastokeskuksen Verkkokoulu

  Mitä tarkoittavat moodi tai mediaani? Kuinka tehdään selkeä graafinen tilastokuvio? Tilastokeskuksen Verkkokoulu soveltuu todennäköisyyslaskennan, tilastotieteen ja talousmatematiikan opiskeluun. Opinnäytetyön tekijä voi tarkastaa Verkkokoulusta tilastollisten käsitteiden merkitykset. Verkkokoulu tarjoaa hyödyllistä perustietoa tilastoista ja tilastotiedon tulkitsemisesta. Materiaalissa on esimerkkejä todellisista tilastoaineistoista ja itseopiskeluun tarkoitettuja harjoituksia. Verkkokoulu löytyy osoitteesta www.tilastokeskus.fi/verkkokoulu. Verkkokoulu on käännetty englanniksi nimellä eCource in Statistics.


  Löydä tilastot -oppimateriaali

  Tarvitsetko tilastotietoa terveydestä, kulttuurista tai väestöstä? Liittyykö tutkimuksesi energia-alaan tai liikenteeseen? Löydä tilastot -oppimateriaalissa esitellään tilastollisen tiedonhaun perusteet ja ohjataan tärkeimmille suomalaisille ja kansainvälisille tilastoalan lähteille. Oppimateriaalia voi soveltaa opinnäytetyön lähdeaineistojen hakuun. Verkkopalvelussa on myös laaja Helsinkiä käsittelevä tilasto-osuus. Oppimateriaali on käännetty ruotsiksi nimellä Hitta statistik.  Talouden tiedot -oppimateriaali

  Kuinka tilastoja voi hyödyntää yritystä perustettaessa? Talouden tiedot -oppimateriaali ohjaa kotimaisille ja ulkomaisille talous- ja yritystilastojen lähteille. Materiaalissa esitellään myös alue- ja väestötilastojen käyttöä. Oppimateriaalissa on esimerkkejä yrityksen perustamisesta ja tilastotiedon hyödyntämisestä elämän valintatilanteissa. Esimerkeissä havainnollistetaan kuinka Oulun ja Kuopion talousalueet tai Helsingin kaupunginosat eroavat toisistaan. Malliratkaisuissa tarkastellaan alueiden ominaisuuksia erityyppisten yritysten perustamisen kannalta.

  Esitellyt oppimateriaalit löytyvät Opiksi-sivuston Oppimateriaalit-osiosta. Löydä tilastot ja Talouden tiedot -oppimateriaalit on tuotettu Virtual statistics - eli Virsta-projektissa, jota rahoittavat Etelä-Suomen lääninhallitus ja Euroopan sosiaalirahasto.  Otahan Opiksi - tule tilastojen maailmaan!


  Paula Jäppinen, Tilastokeskus, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi